Meeting of BAKC and Members Of Kosovan Parliamment

Today in an informal meeting with members of the Kosovo Parliament, the members of “Vetvendosje”, – founder and the CEO of BAKC gave a short history of organisation, activities, projects and plans for the future.

We discussed the problems and difficulties faced by Kosovan migrants to UK during visits home, ranging from queues at border crossings, bureaucracy, repairs to roads and squares precisely at the time of holidays etc.

Members of Parliament informed us on, on-goings in Parliament and the general situation in Kosovo, some of the points in the VV political program and plans for the future.

 

 

Sot në një takim joformal me anëtarë të Parlamentit të Kosovës, e pjesëtar të “Vetvendosje”, – – themeluesja dhe CEO e BAKC i njoftoi ata me historinë, aktivitetet, projektet dhe planet e organizatës joqeveritare për të ardhmen.

U diskutua edhe për problemet dhe vështirësitë në të cilat hasin mërgimtarët gjat vizitave në vendlindje duke filluar nga pritjet në kufi, burokracinë, punimet në rrugë dhe sheshe pikërisht në kohën e pushimeve etj.

Anëtarët e Parliamentit bënë me dije ecurinë në Parlament dhe përgjegjësisht situatën në Kosovë si dhe disa pika nga programi politik i VV e plane për të ardhmen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *